Mikä on sopiva asunnon neliömäärä/henkilö?

Asunto

Asunnon sopiva neliömäärä riippuu tietysti aina henkilön omista mieltymyksistä. Jotkut vaativat paljon tilaa ympärilleen, kun taas toiset viihtyvät hyvin pienessäkin tilassa. Toisilla voi olla myös paljon tavaraa, mikä vaatii suuremman asunnon ja enemmän säilytystilaa. Kuitenkin, jos unohdetaan henkilöiden mieltymykset ja mietitään asiaa siltä kannalta, kuinka paljon ihminen oikeasti tarvitsee tilaa tai tavaraa, voidaan päästä jonkinlaiseen keskimääräiseen arvioon siitä, mikä olisi sopiva asunnon neliömäärä henkilöä kohden. Toki tässä tulee silti huomioitavaksi se, että ihmisen perustarpeiden tulee asumiseenkin liittyen täyttyä, jotta tämä voi olla onnellinen. Sen vuoksi asunnon tulee täyttää tietyt perusedellytykset. Tärkeinä, huomioon otettavina seikkoina voidaan pitää esimerkiksi keittiön perustarvikkeita, vessaa ja suihkua. Kuitenkaan kaikki tavarat eivät ole olennaisia liittyen näihin niin sanottuihin ihmisen perustarpeisiin, joten tarpeettomat tavarat voisi jättää tässä tilanteessa huomioimatta. Olennaista on se, että ihminen voi elää asunnossaan onnellista ja tarpeet tyydyttävää elämää, ja että asunto täyttää tietyt perusedellytykset.

Tyydyttävän asunnon vähimmäisvaatimukset

Tyydyttävän asunnon vähimmäisvaatimuksina voitaisiin pitää ainakin toimivaa keittiötä ja kylpyhuonetta. Tärkeää on, että asunto on lämmin kaikkina vuodenaikoina ja, että vettä on saatavilla normaalisti. Olennaisena asiana voidaan pitää sähköjä ja nykyään myös nettiyhteyttä. Lisäksi on tärkeää, että asunnossa saa nukkua rauhassa, rauhallisessa paikassa, ilman naapureiden tai muidenkaan ihmisten aiheuttamaa melua. Säilytystilaakin toki tarvitaan, esimerkiksi vaatteille ja astioille, eikä astian- tai pyykinpesumahdollisuuttakaan saa unohtaa. Näiden asioiden lisäksi voisi olla hyvä, jos asunnossa olisi jotain viihdykettä tuomaan piristystä arjen keskelle. Nämä edellä mainitut asiat eivät vie ainakaan normaaleissa oloissa paljonkaan tilaa ja kaikki nämä asiat saattavat löytyä esimerkiksi pienestä yksiöstä. Usein pienen yksiön ei kuitenkaan koeta olevan riittävän kokoinen, juurikin vähäisen säilytystilan vuoksi. Tavaroiden säilyttämiseen liittyen olisikin hyvä pohtia, miksi niitä tarvitsee säilyttää. Onko kyseessä esimerkiksi sellainen esine, jota tulee välillä oikeasti käytettyä vai kenties sellainen, jota nyt vain säilytetään siksi, kun siitä ei raaskita luopuakaan. Tätä miettimällä turhista tavaroista luopuminen voi tuntua helpommalta.

Täydellisen kokoinen asunto

Täydellisen kokoinen asunto voi siis olla hyvinkin pieni. Jos on valmis luopumaan turhista tavaroista, pieni, alle 30 m² yksiö voi hyvinkin olla täysin riittävän kokoinen yhdelle. Tähän suuntaan ollaan erityisesti isoissa ja kasvavissa kaupungeissa menossakin, ja esimerkiksi Helsingissä asutaan muuta Suomea selvästi ahtaammin. Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi se, että Helsingissä kiinteistönvälitys on vilkasta ja asunnoista käydään kovaa kilpailua sekä se, että alueella sijaitsevat asunnot ovat suhteellisen kalliita. Jos ajatellaan, että noin 30 m² on riittävä neliömäärä yksinasuvalle, voisi myös ajatella, että noin 50 m² riittää hyvin kahdelle. Helposti voisi luulla, että tilaa tulisi ihmisten määrän tuplaannuttua olla myös tuplaten, mutta se ei ole tarpeen. Esimerkiksi kahdelle ihmiselle riittävät suunnilleen samankokoiset keittiö ja kylpyhuone yhtä hyvin kuin yhdellekin. Toki tilaa kuitenkin on hyvä olla jonkin verran enemmän, jotta asumismukavuus säilyisi. Siten voisi ajatella, että nelihenkinen perhe tarvitsisi suunnilleen 100 m²:n kokoisen asunnon, jotta tilaa olisi tarpeeksi. Tällöin riittävä neliömäärä per henkilö olisi siis 25. Tätä isompi asunto ei siis useinkaan ole tarpeellinen, vaikka suuremmat tilat voivatkin lisätä asumismukavuutta ja säilytystilaa voi olla paljon enemmän. Tietysti asunnon sopivaan neliömäärään vaikuttaa sekin, tehdäänkö esimerkiksi töitä kotona, jolloin olisi hyvä olla erillinen työhuone.

Pieni asunto

On totta, että kaikille sopivaa asunnon neliömäärää on hyvin vaikea määrittää ja se myös riippuu monista eri tekijöistä. Isojen tilojen tarpeellisuudesta voi olla montaa mieltä ja mielipiteistä taas on turha kiistellä. Se mikä sopii jollekin, ei välttämättä sovi toiselle. Silti, jokainen voi omalla kohdallaan miettiä, vastaako tämän hetkinen asunto kooltaan suunnilleen sitä, että jokaista henkilöä kohden olisi vähintään 25 m². Mikäli tämä ei täyty ja neliöitä on tätä vähemmän, ei asumismukavuus välttämättä ole optimaalisella tasolla. Jos taas neliöitä on paljon yli 25 henkilöä kohden, voisi miettiä, ovatko nuo kaikki neliöt todella tarpeellisia, ja jos ovat niin miksi. Mikäli näiden pohdintojen tuloksena päätyy siihen, että nyt on aika vaihtaa asuntoa, kannattaa uutta asuntoa etsiessä pitää mielessä, minkä kokoinen asunto olisi omaan tilanteeseen juuri sopiva. Tässä asiassa parhaiten osaa auttaa asiantunteva kiinteistönvälittäjä.

About the author